Педагогикалық мамандықтар

SHAMSOLLAH GHANBARI (ASSISTANT PROF. OF COMPUTER SCIENCE) - INTRODUCTION TO BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

SHAMSOLLAH GHANBARI (ASSISTANT PROFESSOR OF COMPUTER SCIENCE) - DISTRIBUTED SYSTEMS

УРМАТОВА А.Н. - 1.ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР. ЖАЛПЫ ҰҒЫМДАР

УРМАТОВА А.Н. - 2.АЙНЫМАЛЫЛАРЫ АЖЫРАТЫЛҒАН ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ТЕҢДЕУЛЕР

УРМАТОВА А.Н. - 3.БІРТЕКТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

УРМАТОВА А.Н. - 4.СЫЗЫҚТЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

УРМАТОВА А.Н. - 5.ТОЛЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ, ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДУЛЕР

УРМАТОВА А.Н. - 6.ТУЫНДЫҒА ҚАТЫСТЫ ШЕШІЛМЕГЕН ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

УРМАТОВА А.Н. - 7.ДӘРЕЖЕСІ ТӨМЕНДНТІЛГЕН ЕКІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

УРМАТОВА А.Н. - 8.ЕКІНШІ РЕТТІ СЫЗЫҚТЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

УРМАТОВА А.Н. - 9.ДӘРЕЖЕСІ ТӨМЕНДНТІЛГЕН ЖОҒАРЫ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

УРМАТОВА А.Н. - 10.ЖОҒАРЫ РЕТТІ СЫЗЫҚТЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

БАЙДИБЕКОВА А.О. - 1.СЫЗЫҚТЫ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІ

БАЙДИБЕКОВА А.О. - 2.ВЕКТОРЛЫҚ АЛГЕБРА

БАЙДИБЕКОВА А.О. - 3.ЖАЗЫҚТЫҚТАҒЫ ТҮЗУ СЫЗЫҚ

БАЙДИБЕКОВА А.О. - 4.ЖАЗЫҚТЫҚТЫҚТЫҢ ТЕҢДЕУІ

БАЙДИБЕКОВА А.О. - 5.ЕКІНШІ РЕТТІ ҚИСЫҚТАР

БАЙДИБЕКОВА А.О. - 6.ТУЫНДЫ ЖӘНЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

БАЙДИБЕКОВА А.О. - 7.АНЫҚТАЛМАҒАН ИНТЕГРАЛ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ

БАЙДИБЕКОВА А.О. - 8.МЕНШІКСІЗ ИНТЕГРАЛДАР

БАЙДИБЕКОВА А.О. - 9.АНЫҚТАЛҒАН ИНТЕГРАЛ ҰҒЫМЫ

БАЙДИБЕКОВА А.О. - 10.ЖАЗЫҚ ФИГУРАЛАРДЫҢ АУДАНДАРЫ МЕН КӨЛЕМДЕРІН ЕСЕПТЕУ

Кабылбекова З.Б. - 1.Психология

Кабылбекова З.Б. - 2.Темперамент

Кабылбекова З.Б. - 3.Түйсік

Кабылбекова З.Б. - 4.Қабылдау

КАБЫЛБЕКОВА З.Б. - 5.ЗЕЙІН

Кабылбекова З.Б. - 6. Ес

КАБЫЛБЕКОВА З.Б. - 7.ОЙЛАУ ПРОЦЕСІ

КАБЫЛБЕКОВА З.Б. - 8.ҚИЯЛ

КАБЫЛБЕКОВА З.Б. - 9. ЕРІК

КАБЫЛБЕКОВА З.Б. - 10.ІС ӘРЕКЕТ

ЖОЛДАСБЕКОВА Б.А. - 1.БҰЛШЫҚ ЕТ ҚЫЗМЕТІНЕ БЕЙІМДЕЛУ. АҒЗАНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ ҚОРЛАРЫ

ЖОЛДАСБЕКОВА Б.А. - 2.ДЕНЕ ЖАТТЫҒУЛАРЫНЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЖІКТЕЛУІ МЕН СИПАТТАМАСЫ

ЖОЛДАСБЕКОВА Б.А. - 3.СПОРТТЫҚ ҚЫЗМЕТ КЕЗІНДЕГІ АҒЗАНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ КҮЙІНІҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ СИП/СЫ

ЖОЛДАСБЕКОВА Б.А. - 4.СПОРТШЫЛАРДЫҢ ШАРШАУЫНЫҢ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛУІНІҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ЖОЛДАСБЕКОВА Б.А. - 5.ҚИМЫЛ ДАҒДЫЛАРЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУЫНЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ МЕХАНИЗМДЕРІ

ЖОЛДАСБЕКОВА Б.А. - 6.ДЕНЕ САПАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ МЕХАНИЗМДЕРІ

ЖОЛДАСБЕКОВА Б.А. - 7.ДЕНЕНІҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ

ЖОЛДАСБЕКОВА Б.А. - 8.ДЕНЕ ЖАТТЫҒУЛАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІН, СПОРТТЫҚ ШЫНЫҚТЫРУДЫҢ ПРИНЦИПТЕРІ

ЖОЛДАСБЕКОВА Б.А. - 9.ӘЙЕЛДЕРДІҢ СПОРТТЫҚ ШЫНЫҒУЫНЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ЖОЛДАСБЕКОВА Б.А. - 10.СПОРТТЫҚ ІРІКТЕУДІҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Әлібекова М.А. - Органикалық химия курсы бойынша есептер шығартуға үйретудің әдістемесі

Әлібекова М.А. - Химиялық формула бойынша қарапайым есептеулер

Жатканбаев Е.Т. - 1.Химияның негізгі түсініктері

Жатканбаев Е.Т. - 2.Зат мөлшері

Жатканбаев Е.Т. - 3.Химиялық реакция типтері

Жатканбаев Е.Т. - 4.Бейорганикалық қосылыстардың классификациясы

Жатканбаев Е.Т. - 5.Бейорганикалық қосылыстардың кластары

Жатканбаев Е.Т. - 6.Д.И. Менделеевтің химиялық элементтерінің периодтық жүйесі және Периодтық заңы

Жатканбаев Е.Т. - 7.Химиялық байланыстар

Жатканбаев Е.Т. - 8.Комплексті қосылыстардағы химиялық байланыстар табиғаты және кристалдық торлар түрлері

Жатканбаев Е.Т. - 9.Химиялық кинетика

Жатканбаев Е.Т. - 10.Ерітінділер және ерігіштік

Жатканбаев Е.Т. - 11.Ертінділер концентрацияларын өрнектеу тәсілдері

Жатканбаев Е.Т. - 12.Электролиттік диссоциация теориясы

Жатканбаев Е.Т. - 13.Гидролиз

Жатканбаев Е.Т. - 14.Тотығу-тотықсыздану реакциялары

Жатканбаев Е.Т. - 15.Электродтық процестер

Zhatkanbayev Y.T. - 1.Basic concepts of Chemistry

Zhatkanbayev Y.T. - 2.The amount of substance

Zhatkanbayev Y.T. - 3.Types of chemical reactions

Zhatkanbayev Y.T. - 4.Classification of inorganic compounds

Zhatkanbayev Y.T. - 5.Classes of inorganic compounds

Zhatkanbayev Y.T. - 6.Periodic law and periodic system of chemical elements by D. I. Mendeleev

Zhatkanbayev Y.T. - 7.Chemical bonds

Zhatkanbayev Y.T. - 8.The Nature of chemical bonds in complex compounds and types of crystal lattices

Zhatkanbayev Y.T. - 9.Chemical kinetics

Zhatkanbayev Y.T. - 10.Solutions and solubilities

Zhatkanbayev Y.T. - 11.Methods of expressing the concentration of solutions

Zhatkanbayev Y.T. - 12.Theory of electrolytic dissociation

Zhatkanbayev Y.T. - 13.Hydrolysis

Zhatkanbayev Y.T. - 14.Redox reactions

Zhatkanbayev Y.T. - 15.Electrode processes

Боранбаев С.Р. - 1.Түркітану ғылымы және оның қалыптасу тарихы

Боранбаев С.Р. - 2.Түркі халықтары туралы тарихи деректер

Боранбаев С.Р. - 3.Түркі тілдерінің дамуы мен қалыптасу кезеңдері

Боранбаев С.Р. - 4.Түркі тілдерін салыстырмалы- тарихи әдіспен зерттеу

Боранбаев С.Р. - 5.Түркі тілдерінің дамуындағы Алтай дәуірі

Боранбаев С.Р. - 6.Түркі тілдерінің дамуындағы хұн дәуірі

Боранбаев С.Р. - 7.Түркі тілдерінің дамуындағы көне түркі дәуір

Боранбаев С.Р. - 8.Түркі тілдерінің дамуындағы орта ғасыр дәуірі

Боранбаев С.Р. - 9.Түркі тілдерінің дамуындағы жаңа дәуір

Боранбаев С.Р. - 10.Түркі тілдерінің дамуындағы ең жаңа дәуір

Кидирбаева Х.К. - 1.Тірек-қимыл аппараты - Остиология

Кидирбаева Х.К. - 2.Бұлшықеттер туралы ілім - MYOLOGIA

Кидирбаева Х.К. - 3.Жүрек - қан тамырлар жүйесі

Кидирбаева Х.К. - 4.Орталық жүйке жүйесі мен жұлынның анатомиялық құрылыс ерекшеліктері

Кидирбаева Х.К. - 5.Анатомия дыхательной системы

Кидирбаева Х.К. - 6.Учение о внутренностях - спланхиология. Пищеварительная система

Кидирбаева Х.К. - 7.The doctrine of bones-Osteology

Кидирбаева Х.К. - 8.Teaching on the organs of internal secretion

Кидирбаева Х.К. - 9.The structure of the respiratory system

Кидирбаева Х.К. - 10.Excretory system of human body

Жораева С. Б. - I. 1.Сөйлеу тілінің бұзылуын жүйелеу туралы ілімнің тарихынан

Жораева С. Б. - I. 2.Сөйлеу тілінің анатомиялық-физиологиялық  механизмдері, классификациясы

Жораева С. Б. - I. 3.Тіл кемістігінің түрлері

Жораева С. Б. - I. 4.Мектеп жасына дейінгі балаларда тіл мүкістігін түзету тәсілдері

Жораева С. Б. - I. 5.Алалия-сөйлеу тілінің жетілмеу түрлері

Жораева С. Б. - I. 6.Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі

Жораева С. Б. - I. 7.Артикуляциялық жаттығулар

Жораева С. Б. - I. 8.Ринолалия

Жораева С. Б. - I. 9.Арнайы мекемелерде түзету педагогикалық процесін жетілдіру

Жораева С. Б. - I. 10.Тіл кемістігі бар балаларға көмек көрсету және түзету

Жораева С. Б. - II. 1.Педагогикалық құбылыстарды зерттеуге қажет әдіснамалық тұғырлар

Жораева С. Б. - II. 2.Блум токсономиясы бойынша бастауыш сынып оқушыларына ұсынылатын деңгейлік тапсырмалар жүйесі

Жораева С. Б. - II. 3.Жаңа тұрпатты бастауыш мұғалімге қойылатын кәсіби педагогикалық талаптары және оны жетілдіру мазмұны

Жораева С. Б. - II. 4.Қазақ тілі сабағында бастауыш сынып оқушыларының мотивациясын тудыру әдістемесі

Жораева С. Б. - II. 5.Бастауыш сыныпта дамыта оқыту

Жораева С. Б. - II. 6.Жаңартылған білім беру аясында қазақ тілін оқытудың ерекшеліктеріy

Жораева С. Б. - II. 7.Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу және тыңдау әдебін қалыптастыру

Жораева С. Б. - II. 8.БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА ТІЛ ЖӘНЕ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІН ҮЙРЕТУ ЖОЛДАРЫ

Жораева С. Б. - II. 9.Бастауыш сыныптың қазақ тілі сабағында ауыз әдебиеті үлгілерін оқытудың тиімділігі

Жораева С. Б. - II. 10.“Сауат ашу” пәнінде қолданылатын тиімді әдіс-тәсілдер

Жораева С. Б. - III. 1.Мектеп жасына дейінгі балаларға ұлттық тәрбие беру

Жораева С. Б. - III. 2.МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ САЛТ-ДӘСТҮР НЕГІЗІНДЕ ЕҢБЕККЕ ТӘРБИЕЛЕУ

Жораева С. Б. - III. 3.Мектепке дейінгі мекеме балаларын дидактикалық ойындар арқылы ұлттық тәрбиеге баулу

Жораева С. Б. - III. 4.МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДАҒЫ ТӘЛІМГЕР ПЕДАГОГТЫҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТҮРІ

Жораева С. Б. - III. 5.Мектепке дейінгі мекемедегі эстетикалық тәрбиенің педагогикалық-психологиялық негіздері

Жораева С. Б. - III. 6.Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі

Жораева С. Б. - III. 7.Мектепке дейінгі балаларға экологиялық тәрбие беру«Экология», «Экологиялық тәрбие», «Экологиялық мәдениет» «Экологиялық сана» ұғымдарына сипаттама

Жораева С. Б. - III. 8.Мектепке дейінгі мекемедегі дене тәрбиесі

Жораева С. Б. - III. 9.Мектепке дейінгі мекемедегі сенсорлық тәрбие

Жораева С. Б. - III. 10.Эстетикалық тәрбие

Абдуалиева М.А. - 1.Орта мектепте оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері, жаңа педагогикалық технологиялар

Абдуалиева М.А. - 2.Инновацияны еңгізудің алғышарттары мен кезеңдері

Абдуалиева М.А. - 3.Білім берудің инновациялық әдістері мен түрлері

Абдуалиева М.А. - 4.Педагогикалық технологияның даму генезисі, негізгі мақсаттары

Абдуалиева М.А. - 5.Педагогикалық технологияның алғышарттары және негізгі алгоритмдері

Абдуалиева М.А. - 6.Білім беру жүйесінде қолданылатын жаңа педагогикалық технологиялардың негізгі ұстанымдары, мақсаттары

Абдуалиева М.А. - 7.Білім берудегі жаңа педагогикалық технологиялардың негізгі мақсаты

Абдуалиева М.А. - 8.Білім берудегі жаңа технологиялардың ерекшеліктері мен мақсаттары

Абдуалиева М.А. - 9.Технологиялық картаның жұмыс істеу құрылымы

Абдуалиева М.А. - 10.Жаңа педагогикалық технологияларды оқу-тәрбие үдерісіне ендіру

Абдуалиева М.А. - 11.Критериалды бағалау жүйесі

Абдуалиева М.А. - 12.Қалыптастырушы және жиынтық бағалау

Абдуалиева М.А. - №1пр.с-қ.Кинематика. Бірқалыпты түзу сызықты қозғалыс

Абдуалиева М.А. - №2пр.с-қ.Бірқалыпты айнымалы қозғалыс

Абдуалиева М.А. - №3пр.с-қ.Айналмалы қозғалыс

Абдуалиева М.А. - №4пр.с-қ.Қозғалыстарды қосу

Абдуалиева М.А. - №5пр.с-қ.ДИНАМИКА. Табиғат күштері

Абдуалиева М.А. - №6пр.с-қ.Ілгерлемелі қозғалыстың динамикасы

Абдуалиева М.А. - №7пр.с-қ.Айналмалы қозғалыстың динамикасы

Абдуалиева М.А. - №8пр.с-қ.Статика.Айналмайтын денелердің тепе-теңдігі

Абдуалиева М.А. - №9пр.с-қ.Айналу осі бар денелердің тепе-теңдігі

Абдуалиева М.А. - №10пр.с-қ.Гидродинамика және аэродинамика

Жолдасбеков А.А. - 1. Психологияға кіріспе

Жолдасбеков А.А. - 2. Мен және менің мотивациям

Жолдасбеков А.А. - 3. Эмоциялар және эмоционалдық интеллект

Жолдасбеков А.А. - 4. Адамның ерік қасиеті мен өзін-өзі реттеу психологиясы

Жолдасбеков А.А. - 5. Тұлғаның даралық-типологиялық ерекшеліктері

Жолдасбеков А.А. - 6. Құндылықтар, қызығушылықтар, нормалар тұлғаның рухани негізі ретінде

Жолдасбеков А.А. - 7. Өмірдің мәні және кәсіби өзін-өзі анықтау психологияс

Жолдасбеков А.А. - 8. Тұлғаның денсаулық психологиясы

Жолдасбеков А.А. - 9. Тұлғаның және топтардың қарым-қатынасы

Жолдасбеков А.А. - 10. Қарым-қатынас перцептивті жағы

Жолдасбеков А.А. - 11. Қарым-қатынастың интерактивті жағы

Жолдасбеков А.А. - 12. Қарым-қатынастың коммуникативті жағы

Жолдасбеков А.А. - 13. Әлеуметтік-психологиялық конфликт түсінігі және құрылымы

Жолдасбеков А.А. - 14. Кәсіби саладағы конфликт жағдайындағы тұлғаның мінез-құлық моделдері

Жолдасбеков А.А. - 15. Тиімді коммуникацияның техникалары мен тәсілдері

Аульбекова Ж.С. Текст как особая речевая единица

Аульбекова Ж.С. Человек и природа

Аульбекова Ж.С. Загадочные места в Казахстане

Аульбекова Ж.С. Научно технические термины

Аульбекова Ж.С. Музеи Шымкента

Аульбекова Ж.С. Официально деловой стиль

Аульбекова Ж.С. Культура устной речи

Аульбекова Ж.С. Мой университет

Аульбекова Ж.С. Переговоры по телефону

Аульбекова Ж.С. Я и моя семья Проблемы современной семьи

Аульбекова Ж.С. Художественный стиль речи

Аульбекова Ж.С. Устная деловая коммуникация

Омарбаева Л.К. - Экологическое право РК

Алтаева Назымкул Адилхановна-Салыстыру

Жумабаева Р.О. - Возрастные периоды роста и плодоношения и задачи агротехники в отдельные периоды

Жумабаева Р.О. - Морфологические основы плодоводства

Сихимбаева С.М. - Адам және қоғам. Адам қызметі мен қабілеті, өмір сүру мәні

Сихимбаева С.М. - Бастауыш мектептегі жаратылыстану оқу бағдарламасының құрылымы мен мазмұны

Сихимбаева С.М. - Жаратылыстану пәнінің оқу жоспары

Сихимбаева С.М. - Климат және ауа райы. Табиғи жағдайлар және олардың әсері, салдары

Сихимбаева С.М. - Қоғам. Қоғам құрылымы мен қоғамдық қатынастарға сипаттама

Сихимбаева С.М. - ҚР білім беру жүйесінің қазіргі парадигмасы мен жаңартылған білім беру стандартының мазмұнындағы ерекшеліктер

Сихимбаева С.М. - Оқыту әдістері, әдістер классификациясы

Сихимбаева С.М. - Өлкетану принциптері

Сихимбаева С.М. - Табиғи және әлеуметтік шынайылықты тану әдістері

Сулейменова А.А. - Методы воспитания

Молдаханова М.М. - 1 дәріс Психологияның пәні, міндеттері және әдістері

Молдаханова М.М. - 2 дәріс Психика және сана

Молдаханова М.М. - 3 дәріс Іс-әрекеттің психологиялық сипаттамасы

Молдаханова М.М. - 4 дәріс Психологиядағы тұлға мәселесі

Молдаханова М.М. - 5 дәріс Танымдық процестер. Түйсік

Молдаханова М.М. - 6 дәріс Қабылдау

Молдаханова М.М. - 7 дәріс Зейін және ес

Молдаханова М.М. - 8 дәріс Ойлау және қиял

Молдаханова М.М. - 9 дәріс Сөйлеу

Молдаханова М.М. - 10 дәріс Эмоция және сезім

Молдаханова М.М. - 11 дәріс Ерік

Молдаханова М.М. - 12 дәріс Топтағы тұлғааралық қарым-қатынас және оның құрылымы

Молдаханова М.М. - 13 дәріс Темперамент

Молдаханова М.М. - 14 дәріс Мінез

Молдаханова М.М. - 15 дәріс Қабілет

Алтаева Н.А. - Жиындар және оларға қолданылатын амалдар

Алтынбекова Айгуль - Антика дүниесінің тарихы

Аманбекқызы Ж. - Қазақ тілінің синтаксистік жүйесі

Асылбаева Ж.У. - Математиканы оқытуда инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану

Нуридинова Г.А.-1 Оқыту формалары, әдістері мен құралдары

Нуридинова Г.А.-2 Оқыту формалары, әдістері мен құралдары. ТПҮ-нің қозғаушы механизімі ретінде

Нуридинова Г.А.-3 Оқыту әдістері

Сихимбаева С.М. - Сабақ типтері. Сабақ құрылымы

Тогатай М.М. - Культура речи. Речевой этикет в стилистике и культуре

Турганова Ж.С.-1 Қазіргі жағдайда білім берудің басымдық рөлі

Турганова Ж.С.-2 Ғылыми дүниетаным-оқушының интеллектуалды дамуының негізі

Турганова Ж.С.-3 Отбасы тәрбиесінің негіздері

Фаттахова Нурия. Хоровой класс и практика работы с хором. Пояснительная записка

Усенова А.Ж. Операциялық жүйелер, орталар және қабықшалар

Уразбакова Улбала Темировна. Основы современного русского языка. Фразеология. Происхождение фразеологизмов

Тұтқышбай И.А. Жануарлар патологиясы. Бүліну, торшаның ультрақұрылымдық патологиясы

Турдыбекова Д.А. Acknowledgement of conformity. Aim and tasks of training

Таубаева Алия. Environmental resource manegement. Forest resources

Такибаева Гульчехра Абдурахмановна. Дифференциялдау теориясы және оның кейбір қолданулары

Султанов Серик Аскарбекович. Политология. Политические партии общественные движения

Султанов Серик Аскарбекович. Политология. Политическая система общества

Султанов Серик Аскарбекович. Политология. Государство и гражданское общество

Султанов Серик Аскарбекович. Политология. Политология как наука

Сариева Жамиля. Платежная система. SWIFT

Сайдуллаева Н.С. Физика. Молекулалық физика және термодинамика

Примбетова Сауле Кульбаевна. Психология. Тұлғааралық қарым-қатынас

Отарбаева Бактыгул. Сахна киімі. Қайта өрлеу дәуіріндегі Сахналық киім

Нуридинова Акбота Ермаханбетовна. Метрология. Жүйелі қателіктер және оларды жою әдістері

Назанова Г.Ж. Ойын-сауық демалысының маңыздылығы мен құндылығы.

Мусакулова Дана Акимовна. Бос уақытты уйымдастыру. Жаз айларында оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру

Муратов Аблаким Сатбаевич. Ақпараттық жүйелер. Ақпарат, оның түрлері

Молдогазиева Гульнара Мукаметовна. Издержки производства

Мирзамсеитова Галия Ералиевна. История Казахстана. Присоединения Казахстана к России

Мекенбаева Эльвира Айдарханқызы. История развития и особенности спортивных праздников

Макулбекова Гулназ. Стандартизация и Сертификация. Особые условия лицензирования отдельных видов детельности

Куленова Эльмира Туленбаевна. Ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйелерге кіріспе

Корнилко Ирина Александровна. Технология педогогического взаимодействия с родителями школьников

Керимбекова Зауре Майданбековна. Әр түрлі сипаттағы төтенше жағдайлар

Ильясов Бисенгали Керешевич. Операция на собаку

Ильясов Бисенгали Керешевич. Қошқарды пішу

Ильясов Бисенгали Керешевич. Кострация Кролика

Жулдызбаева Салима. Бейорганикалық заттардың химиясы мен технологиясы. Бейорганикалық тыңайтқыштарға сипаттама.

Жохов Аркадий Львович. Современные проблемы образования и науки. Оснавные проблемы ЕНО и Н

Жанысбекова Г.А. Тарихты оқыту әдістемесі. Тарихты оқытудың көрнекті құралдары

Еримбетова Айжан. Экожүйелерді модельдеу принциптерін негіздеу. Геожүйенің сипаттық бейнесі-тұтастық, сыртқы ортаға деген бірлік

Дулатов Самат. Математикалық талдау пәні. Анықталмаған интеграл және оның қасиеттері

Досбаева Айдана. Protection and rational use of water resources. Sources of pollution of water resources of Kazakhstan

Джумагалиева А.И. Тұрақты коэффицентті сызықтық біртекті және біртекті емес дифферециалдық теңдеулер

Дарибаева Раушан. Білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыс

Байбатырова Бекзат. Қазақстандағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар

Ашитова Нургул. Әуе бассейнін қорғау. Қоршаған ортаға автотранспорттың әсер етуі

Ашитова Н. Биосфераның құрылымы мен эволюциясы. Биосфера тұрақсыздығын тудыратын антропогенді факторлар

Урмашев Б.А. Химияны оқытудың әдістемесі мен теориясы. Ферменттер

Урмашев Б.А. Химияны оқытудың әдістемесі мен теориясы. Спирттер

Тұрабаева Л. Жеңіл және тамақ өнеркәсібі

Тұрабаева Л. Жеңіл және тамақ өнеркәсібі

Тұрабаева Л. Етістік

Тұрабаева Л.К. Сан есім

Сарсенбаева Р.Ә. Ағылшын тілі. THE PAST SIMPLE TENSE

Родин Ю.И. Психология. Развитие представлений человека

Нуридинова Г.А. Педагогика. Тұтас педагогикалық процесс

Жатканбаев Е.Т. Химияны оқытудың әдістемесі мен теориясы. Ерітінділер

Жатканбаев Е.Т. Биоценоз. Химияны оқытудың әдістемесі мен теориясы

Арымбаева К.М.Педагогика. Оқушыларды оқыту тәсілі және шұғылданпаздылық ақыл-ойды дамыту мәселелері

Алметов Н.Ш. Дамыта оқыту технологиялары

Рустемова К.Ж. Кеңістіктегі түзу және жазықтық

Наркулова Б.А. Ғ.Мүсірепов шығармаларындағы қазақ анасының ұлттық бейнесі

Даркулова К.Н. Фонетическая транскрипция

Аманбекқызы Жансая. Әр түрлі жанрдағы шығармаларды оқытудың технологиялық ерекшеліктері

Жунисбекова Д.А. Векторы

Калибекова Л.А. Seasons and weather

Бекмолдаева Р.Б. Матрица. Матрицаға амалдар қолдану

Полатова А.М Математиканы оқытуды ұйымдастыру. Сабаққа қойылатын талаптар