Спабекова Р.С. - 10 Атомдық физика. Атомдардың, молекулалардың және қатты денелердің кванттық физикасының элементтері.

Неопределенный