Спабекова Р.С. - 4 Жарық шығарудың кванттық табиғаты. Жылулық сәуле шығару және оның сипаттамалары

Неопределенный