Спабекова Р.С. - 1 Магнит өрісі және оның қасиеттері. Магнит өрісінің индукциясы

Неопределенный