Қаратаев Ш.М. - Ұлпаның жалпы заңдылықтары онто-филлогенезі. Экзокринді бездер, олардың бөлімдері, сипаттамасы

Неопределенный