Қаратаев Ш.М. - Тұлға қаңқасы. Толық сүйектік сегмент, оның құрылымдары

Неопределенный