Қаратаев Ш.М. - Тірек-трофикалық ұлпалардың жалпы сипаттамасы. Тірек-қимыл аппараты

Неопределенный