Тортбаева Д.Р. - Таңдалған тақырыптың өзектілігін негіздеу. Зерттелетін мәселенің жағдайын талдау

Неопределенный