Қабыл Алғабек Кеңестік Қазақстанның тарихи бастаулары, қазақтандыру қиыншылықтары