Тургенбаев Д.Н. - 14 Лекция. Оператордың және жүйелердің пайдалану сенімділігі

Неопределенный