Тургенбаев Д.Н. - 11 Лекция. Басқару жүйелерінің сенімділігін есептеу әдістері

Неопределенный