Тургенбаев Д.Н. - 10 Лекция. Бөлек қосалқыланған жүйенің сенімділігін есептеу принциптері

Неопределенный