Тургенбаев Д.Н. - 8 Лекция. Қосалқыланбаған жүйенің сенімділігін есептеу принциптері

Неопределенный