Маханова З.А. - Дәріс 2. Компьютерлік графика түрлері. Растрлық графика. Векторлық графика. Фрактальды графика. Үш өлшемді графиканың негізгі түрлері

Неопределенный