Спабекова Р С 10 Термодинамика негіздері Энтропия Термодинамиканың екінші және үшінші бастама

Неопределенный