Сарыпбекова Н. Қазақстандағы инвестициялық қызметтің дамуы