Адырбекова Г. Т. - 1 Экология және тұрақты даму. Биосфера және оның тұрақтылығы

Неопределенный