Арапов Б.Р.-4 Материалдар кедергісі. Күрделі деформациялар. Арқалықтардың қиғаш иілуі. Стерженнің иіліп созылуы немесе иіліп сығылуы

Неопределенный