Исмаилов Х.Б. 1 Ақпараттық жүйелердегі деректер қоры. Реляциялық деректер қоры және SQL тілі

Неопределенный