Айдарова А.Б. Экономика. ҒТП мен инновациялық қызметті болжау