Дулатов Самат- Математикалық талдау пәні- Анықталмаған интеграл және оның қасиеттері