Джумагалиева А.И.- Тұрақты коэффицентті сызықтық біртекті және біртекті емес дифферециалдық теңдеулер