Байназарова Индира-Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау-Стандартты қосалқы функциялар және процедуралардың қоры. GRAPH кітапханасы. Оларды шақырудың тәсілдері.