Жатканбаев Е.Т Биоценоз Химияны оқытудың әдістемесі мен теориясы