Наркулова Б.А Ғ.Мүсірепов шығармаларындағы қазақ анасының ұлттық бейнесі