Жадигерова Г.А. Венчурлік кәсіпкерліктің экономикалық мәні Бизнес және коммерцияландыру