Тургенбаев Д.Н. - 13 Лекция. Ақпараттық жүйелердің және бағдарламалық қамтамасыз етудің сенімділігі

Неопределенный