Тургенбаев Д.Н. - 7 Лекция. Қалпына келетін объектіледің сенімділігінің көрсеткіштері

Неопределенный