Спабекова Р С 6 Спабекова Р.С. - 6. Молекулалық физика және термодинамика. Идеал газдың молекула-кинетикалық теориясының негіздері

Неопределенный