Арапов Б.Р.-1 Материалдар кедергісі. Стержендердің өсі бойымен созылуы немесе сығылуы (1)

Неопределенный