Арапов Б.Р.-6 Материалдар кедергісі. Күрделі деформациялар. Өсі бойымен сығылған стерженнің орнықтылығы

Неопределенный