Тажмуханова Нагима- Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы пәні- Қазақстан халықаралық саяси және экономикалық қатынастар жүйесінде