Кешкі оқыту бөлімі

Құрметті студенттер, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің «Қашықтықтан оқыту институты» заманауи халықаралық білім кеңістігіне тән, принциптері Лиссабон конвенциясы мен Болон декларациясына сай, Республикамыздың білім алуды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес, республика мен бүкіл әлемге қажетті білім, мәдениет және экономика саларына мамандарды үш сатылы жүйеде дайындайды және осы бағыттағы ізгі жаңа бастамаларға әрқашан қолдау көрсетеді.

Кешкі оқыту - өндірістен қол үзбей сапалы білім алудың мүмкіндігі болып табылады. Оқу үдерісінде қашықтықтан білім беру технологиялары кеңінен қолданылады. Бұл университеттің білім беру ресурстарының қол жетімділігін едәуір арттырады.


2021-2022 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КЕСТЕСІ


Кешкi оқыту түрі бойынша

САБАҚ КЕСТЕСІ


Техникалық мамандықтар
Экономикалық мамандықтар
Гуманитарлық және педагогикалық мамандықтар

ЕМТИХАН ЖӘНЕ СЫНАҚ КЕСТЕСІ


Техникалық мамандықтар
Экономикалық мамандықтар
Гуманитарлық және педагогикалық мамандықтар

Тегін электронды ресурстар